Technova
Paszport do Eksportu pomaga nam zdobyć nowe rynki.


DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Rozwój przedsiębiorstwa TECHNOVA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
______________________________________________________________________________________________
Nazwa BeneficjentaTechnova Sp. z o.o.
Wartość projektu264 351,61 PLN
Udział Unii Europejskiej168 565,55 PLN
Okres realizacji2014-2015
______________________________________________________________________________________________


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Unia Europejska - www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego - www.warr.pl