Technova

Branża Energetyczna

   Wykonujemy ekspertyzy efektywności działania urządzeń energetycznych oraz izolacji termicznych przy pomocy technik pomiarowych i modelowania numerycznego. Przeprowadzamy analizy i optymalizacje procesów cieplno–przepływowych w urządzeniach takich jak:
  • kotły
  • wymienniki
  • rekuperatory
  • kolektory słoneczne
  • ogniwa fotowoltaiczne
  • pompy ciepła
  • digestoria
  • wykorzystujących odzysk ciepła odpadowego
   Na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie przeprowadzić m.in. ekspertyzę instalacji, izolacji termicznych lub innych systemów energetycznych.