Technova

Doradztwo energetyczne

   Koszty energii cieplnej w całościowym bilansie ekonomicznym budynków, obiektów, przedsiębiorstw odgrywają olbrzymią rolę i będzie ona coraz bardziej znacząca w związku z nieuchronnym wzrostem cen paliw kopalnych. Jedną z podstawowych metod zwiększenia konkurencyjności jest obniżenie wydatków energetycznych.

   W jaki sposób obniżyć koszty związane z zarządzaniem energią cieplną niezbędną do ogrzania, wentylacji klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej? Jak przeprowadzić proces optymalizacyjny poprzez zmianę nośników ciepła? Jaki będzie czas zwrotu kosztów inwestycyjnych związanych z modernizacjami cieplnymi?

   Jak w zakładzie produkcyjnym nie tracić bezpowrotnie energii cieplnej wytwarzanej w trakcie procesu technologicznego, lecz zagospodarować ją poprzez zastosowanie np. rekuperatorów, zbiorników akumulacyjnych, a następnie wykorzystać w procesie produkcyjnym tam, gdzie konieczne jest dostarczanie ciepła?

   Technova znajdzie dla Państwa odpowiedzi na te pytania - przeprowadzimy szczegółowe analizy i zaproponujemy optymalne rozwiązania.

   Nasza praca składa się z następujących etapów:
  1. Identyfikacja potencjalnych źródeł energetycznych (cieplnych).
  2. Pomiar parametrów cieplnych, takich jak masowe lub objętościowe natężenia przepływu, temperatury, ciśnienia.
  3. Obliczenia wartości potencjału energetycznego.
  4. Opracowanie koncepcji wykorzystania tego potencjału, np. poprzez analizy egzergetyczne.
  5. Dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań.
  6. Nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji.