Technova

KONTAKT

Adres e-mail:
Wiadomość:
Technova Sp. z o.o.
ul. Ołtaszyńska 39
53-010 Wrocław
tel. 0048 729 530 658
fax 0048 71 367 35 51
technova@technova.pl


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000466814, NIP: 8992744853, REGON: 022166232 
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł