Technova

Obliczenia CFD

CFD (Computational Fluid Dynamics) to jedna z najnowszych technik analizy komputerowej, dzięki której możliwa jest symulacja pracy urządzenia lub obiektu na etapie fazy projektowej. Metoda ta polega na rozwiązaniu skomplikowanych układów równań, najczęściej różniczkowych, opisujących fizyczne zachowanie substancji – cieczy oraz gazów. Wykorzystując techniki numeryczne zastępujemy budowę prototypów modelem numerycznym, w konsekwencji oszczędzamy czas i koszty związane z budową prototypu, instalacją oprzyrządowania oraz prowadzeniem badań. Stworzenie wirtualnego modelu daje także możliwość sprawdzenia pracy urządzenia w ekstremalnych warunkach (np. wybuchu, zamrażania) oraz uzyskania informacji odnośnie parametrów cieplno – przepływowych.KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TECHNIK NUMERYCZNYCH:

1. Analiza poprawności pracy urządzenia jeszcze na etapie projektowym
2. Optymalizacja konstrukcji pod kątem wybranych parametrów, dzięki
3. możliwości testowania wielu zmodyfikowanych wariantów urządzenia
4. Testowanie urządzenia dla ekstremalnych warunków pracy
5. Obniżenie kosztów prototypowania
6. Oszczędność czasu.