Technova

Optymalizacja cieplna

    Procesowi optymalizacyjnemu możne być poddany każdy obiekt, w którym chcielibyśmy zwiększyć np. skuteczność odprowadzania ciepła, zmniejszyć straty ciśnienia, uzyskać jednorodny rozkład temperatury czy rozkład prędkości. Specjalizujemy się w poszukiwaniu oszczędności eksploatacyjnych oraz walidacji procesów na etapie projektowania. W swoich działaniach staramy się wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych i odpadowych.

    Oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie dla następujących branż:
  • Energetycznej (cieplno-przepływowej)
  • Klimatyzacyjnej
  • Chłodniczej i Kriogenicznej
  • Elektronicznej