Technova

USŁUGI

  • określanie, identyfikacja parametrów związanych z procesami cieplno – przepływowymi: pomiary temperatury, ciśnienia, spadków ciśnienia, natężenia przepływu
  • identyfikacja procesów cieplno – przepływowych za pomocą technik termowizyjnych - określanie jakości izolacji cieplnej np. budynków, stanu technicznego izolacji cieplnej urządzeń energetycznych typu rurociągi, stacje transformatorowe, stanu izolacji elektrycznych itp.
  • modelowanie numeryczne istniejących obiektów oraz interpretacja otrzymanych wyników
  • optymalizacja obiektów, urządzeń przy użyciu metod numerycznych na etapie projektowym, tzn. bez konieczności wykonywania prototypowych urządzeń lub kosztownych doświadczeń eksperymentalnych
  • wykorzystanie odpadowych źródeł energii – określanie potencjału energetycznego odpadowego, odnawialnego źródła energii, opracowywanie koncepcji wykorzystania tych źródeł
  • przygotowujemy audyty oraz certyfikaty energetyczne budynków i lokali

Nasze usługi są wyceniane indywidualnie!